Kontakt

———————————————————————————————————————————————————-

CULTURE GOES EUROPE (CGE) – Soziokulturelle Initiative Erfurt e.V.
Iderhoffstraße 12
99085 Erfurt, Germany
http://www.cge-erfurt.org

phone: +49 – 361 60 21 515
fax: +49 – 361 60 21 516
head@cge-erfurt.org ( Vorstand / Board )
office@cge-erfurt.org ( Büro / Office )

Facebook:  CGE Culture goes Europe Soziokulturelle Initiative Erfurt e.V.
Twitter:        @CGE_Erfurt
Skype:         CGE – Erfurt e.V.